STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63311 19013452/HSCBA-HCM 200000038/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Bàn mổ đa năng và khung kéo nắn chi (TS SERIES)

Còn hiệu lực

63312 19013451/HSCBA-HCM 200000039/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Ghế tựa y tế đa năng và linh kiện kèm theo.

Còn hiệu lực

63313 19009454/HSCBMB-HCM 200000022/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM NHANH MEDLAB

Còn hiệu lực

63314 19013460/HSCBA-HCM 200000040/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

63315 19013425/HSCBA-HCM 200000041/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Hệ thống chẩn đoán Lưỡi dùng trong Y tế

Còn hiệu lực

63316 19013468/HSCBA-HCM 200000042/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

63317 19013443/HSCBA-HCM 200000043/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Bàn khám phụ khoa

Còn hiệu lực

63318 19013440/HSCBA-HCM 200000045/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Đèn mổ

Còn hiệu lực

63319 19013442/HSCBA-HCM 200000046/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Bàn mổ

Còn hiệu lực

63320 19013466/HSCBA-HCM 200000047/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI Phim X-Quang Y Tế (Dạng phim nhiệt khô dùng trong y tế)

Còn hiệu lực