STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63321 000.00.19.H26-200511-0023 200000888/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Vải Không Dệt Dùng Cho Hấp Tiệt Trùng Trong Y Tế

Còn hiệu lực

63322 000.00.19.H26-200512-0001 200000889/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Băng Keo Chỉ Thị Nhiệt Dùng Hấp Tiệt Trùng Trong Y Tế

Còn hiệu lực

63323 000.00.19.H26-200512-0003 200000890/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Hộp Đựng Dụng Cụ Y Tế Dùng Cho Tiệt Trùng Dụng Cụ Trong Y Tế

Còn hiệu lực

63324 000.00.19.H26-200511-0011 200000891/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Giường bệnh nhân điều khiển bằng tay 1 chức năng

Còn hiệu lực

63325 000.00.19.H26-200511-0012 200000102/PCBSX-HN

Công ty cổ phần Meiko Automation Máy thở

Còn hiệu lực

63326 000.00.19.H26-200511-0003 200000103/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC MỸ PHẨM IVYPHARMA Dung dịch, bột pha dung dịch, hỗn dịch xịt hoặc nhỏ vệ sinh tai, mũi, họng, răng miệng

Còn hiệu lực

63327 000.00.19.H26-200513-0014 200000893/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA Nước muối sinh lý Natri Clorid 0.9%

Còn hiệu lực

63328 000.00.16.H02-200504-0001 200000005/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH YONG SUNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63329 000.00.16.H23-200513-0001 200000018/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN MIROLIN HẢI DƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63330 000.00.16.H23-200514-0001 200000020/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH SỢI VĨ SƠN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực