STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63371 19014547/HSCBA-HN 200000016/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM Miếng dán mụn

Còn hiệu lực

63372 19014562/HSCBA-HN 200000012/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Forceps, dụng cụ kẹp, gắp, giữ sỏi đường mật

Còn hiệu lực

63373 19012335/HSCBMB-HN 200000004/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH NGỌC

Còn hiệu lực

63374 19012333/HSCBMB-HN 200000003/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ Y TẾ HAB VIỆT NAM

Còn hiệu lực

63375 19012331/HSCBMB-HN 200000002/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH AN

Còn hiệu lực

63376 19012332/HSCBMB-HN 200000001/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MT6

Còn hiệu lực

63377 19014610/HSCBA-HN 200000001/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Q&V VIỆT NAM Bông chăm sóc vùng mắt BlefariTTO có tác dụng chống nhiễm trùng

Còn hiệu lực

63378 19014612/HSCBA-HN 200000003/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Q&V VIỆT NAM Gel dưỡng vùng mắt BlefariTTO có tác dụng chống nhiễm trùng

Còn hiệu lực

63379 19014630/HSCBA-HN 200000004/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Tủ đựng dụng cụ cấp cứu

Còn hiệu lực

63380 19014631/HSCBA-HN 200000005/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Tủ đầu giường

Còn hiệu lực