STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63411 18012086/HSCBA-HN 180002261/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ BÁCH VIỆT Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

63412 18012088/HSCBA-HN 180002262/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Băng cố định vai

Còn hiệu lực

63413 18012092/HSCBA-HN 180002263/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Giày tập đi

Còn hiệu lực

63414 18012093/HSCBA-HN 180002264/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Nẹp cổ

Còn hiệu lực

63415 18012091/HSCBA-HN 180002265/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Đai lưng

Còn hiệu lực

63416 18012095/HSCBA-HN 180002266/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Thiết bị chườm lạnh

Còn hiệu lực

63417 18012081/HSCBA-HN 180002267/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Khung quay tập khớp vai

Còn hiệu lực

63418 18012089/HSCBA-HN 180002268/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Băng thun đầu gối/ Nẹp đầu gối

Còn hiệu lực

63419 18012105/HSCBA-HN 180002270/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG Bàn mổ điện đa năng

Còn hiệu lực

63420 18012072/HSCBA-HN 180002271/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dây truyền dịch cho nhi

Còn hiệu lực