STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63411 20013607/HSCBA-HCM 200000184/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN XUÂN TÂM GĂNG KIỂM TRA DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

63412 20013620/HSCBA-HCM 200000185/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM HOA TULIP GREENSKIN ORGANIC HERB OIL

Còn hiệu lực

63413 20013597/HSCBA-HCM 200000188/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI NHA Dụng cụ chỉnh nha

Còn hiệu lực

63414 20013603/HSCBA-HCM 200000189/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TATAVN Refractor Head

Còn hiệu lực

63415 20013604/HSCBA-HCM 200000190/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TATAVN Màn hình Kỹ thuật số cho biểu đồ hình ảnh rõ nét

Còn hiệu lực

63416 20013611/HSCBA-HCM 200000191/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SV HEALTHCARE Xịt mũi Nasaleze

Còn hiệu lực

63417 20013616/HSCBA-HCM 200000192/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Máy scan trong miệng

Còn hiệu lực

63418 20013614/HSCBA-HCM 200000193/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Họ dụng cụ soi góc tiền phòng

Còn hiệu lực

63419 20013613/HSCBA-HCM 200000194/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Thiết bị chẩn đoán hình ảnh trong miệng

Còn hiệu lực

63420 20013601/HSCBA-HCM 200000195/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LIVE ITALIAN LUXURY KHAY CHỈNH NHA

Còn hiệu lực