STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63451 000.00.19.H29-200429-0019 200000728/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn (Medical face mask preventing bacteria)

Còn hiệu lực

63452 000.00.19.H29-200504-0051 200000729/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Giường nằm bệnh nhân

Còn hiệu lực

63453 000.00.19.H29-200504-0054 200000089/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHẨU TRANG HD MASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63454 000.00.19.H29-200505-0001 200000730/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ GIA BẢO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63455 20000331/CFS-BYT-TB-CT 20000069CFS/BYT-TB-CT

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Khẩu trang y tế (thông thường, phòng nhiễm khuẩn, phòng độc hóa chất)/ Medical Face Mask (Normal, Preventing bacteria, Preventing of toxic Chemicals)/ Single-use Face Mask, Surgical Mask, Respirator Mask

Còn hiệu lực

63456 20000353/CFS-BYT-TB-CT 20000068CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI UY Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

63457 20000366/CFS-BYT-TB-CT 20000067CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Khẩu trang y tế/Medical face mask

Còn hiệu lực

63458 20000390/CFS-BYT-TB-CT 20000066CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU AN BÌNH Khẩu trang y tế - Medical Mask

Còn hiệu lực

63459 20000389/CFS-BYT-TB-CT 20000065CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Khẩu trang y tế TOMIHU / TOMIHU Medical Face Mask

Còn hiệu lực

63460 20000393/CFS-BYT-TB-CT 20000064CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI NA Khẩu trang Y tế / MEDICAL FACE MASK (PREMIUM FACE MASK PAVO)

Còn hiệu lực