STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63501 000.00.18.H56-200507-0001 200000003/PCBSX-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN TATSU

Còn hiệu lực

63502 000.00.19.H26-200423-0019 200000088/PCBSX-HN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ SARS-CoV-2 IgG ELISA Kit (Phát hiện kháng thể IgG SARS-CoV-2 (COVID-19) trong mẫu huyết thanh, huyết tương người bằng kỹ thuật ELISA)

Còn hiệu lực

63503 000.00.19.H26-200505-0012 200000833/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TMS KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

63504 000.00.19.H26-200505-0028 200000834/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 3F VIỆT NAM Khẩu trang y tế 3F Green Mask

Còn hiệu lực

63505 000.00.19.H26-200505-0013 200000835/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63506 000.00.19.H26-200507-0004 200000836/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ÚC DUNG DỊCH YOGU COOL CURMIN

Còn hiệu lực

63507 000.00.19.H26-200424-0006 200000839/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VÀ NHÂN ÁI TRƯỜNG AN XỊT XOANG HỈ LẠC XOAN

Còn hiệu lực

63508 000.00.19.H26-200505-0007 200000089/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN HỒNG ANH Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

63509 000.00.19.H26-200507-0008 200000840/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CAREPLUS VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP VÀ KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP /4-PLY MEDICAL FACE MASK AND 3-PLY MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

63510 000.00.19.H26-200508-0002 200000090/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA BẢO HƯNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực