STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63521 19000374/HSHNPL-BYT 19000659/BYT-CCHNPL

NGUYỄN PHƯƠNG HUY

Còn hiệu lực

63522 19000370/HSHNPL-BYT 19000658/BYT-CCHNPL

NGUYỄN PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

63523 19000371/HSHNPL-BYT 19000657/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ HƯỜNG

Còn hiệu lực

63524 19000402/HSHNPL-BYT 19000656/BYT-CCHNPL

HUỲNH KIM PHƯỢNG

Còn hiệu lực

63525 19000323/HSHNPL-BYT 19000655/BYT-CCHNPL

CHU VĂN TÂN

Còn hiệu lực

63526 19000344/HSHNPL-BYT 19000654/BYT-CCHNPL

TRẦN TRỌNG TOẢN

Còn hiệu lực

63527 18000005/HSCBMB-BG 190000001/PCBMB-BG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG

Còn hiệu lực

63528 17000003/HSCBMB-BG 190000002/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LÊ HỒ

Còn hiệu lực

63529 17000001/HSCBSX-BG 190000002/PCBSX-BG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIỆP HƯNG BÔNG Y TẾ THẤM NƯỚC

Còn hiệu lực

63530 17000002/HSCBMB-BG 190000003/PCBMB-BG

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX - TẠI BẮC GIANG

Còn hiệu lực