STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63541 19000354/HSHNPL-BYT 19000645/BYT-CCHNPL

ĐỖ THANH HẢI

Còn hiệu lực

63542 19000349/HSHNPL-BYT 19000643/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐẠI NGHĨA

Còn hiệu lực

63543 19000348/HSHNPL-BYT 19000641/BYT-CCHNPL

LƯƠNG HOÀNG KIM

Còn hiệu lực

63544 19000346/HSHNPL-BYT 19000639/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ THUẦN

Còn hiệu lực

63545 19000342/HSHNPL-BYT 19000637/BYT-CCHNPL

LÊ ĐÌNH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

63546 19000340/HSHNPL-BYT 19000635/BYT-CCHNPL

VŨ HOÀNG VIỆT

Còn hiệu lực

63547 19000320/HSHNPL-BYT 19000633/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THÚY LOAN

Còn hiệu lực

63548 19000316/HSHNPL-BYT 19000631/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VIẾT CÔNG

Còn hiệu lực

63549 19000315/HSHNPL-BYT 19000629/BYT-CCHNPL

LÂM THỊ QUẾ NGỌC

Còn hiệu lực

63550 19000313/HSHNPL-BYT 19000627/BYT-CCHNPL

NGÔ THỊ THU TRANG

Còn hiệu lực