STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63601 19000243/HSHNPL-BYT 19000516/BYT-CCHNPL

NGÔ ĐẶNG HƯƠNG DUNG

Còn hiệu lực

63602 19000242/HSHNPL-BYT 19000514/BYT-CCHNPL

PHẠM VĂN LINH

Còn hiệu lực

63603 19000240/HSHNPL-BYT 19000512/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ HỒNG GẤM

Còn hiệu lực

63604 19000238/HSHNPL-BYT 19000510/BYT-CCHNPL

TRIỆU VĂN DUY

Còn hiệu lực

63605 19000237/HSHNPL-BYT 19000508/BYT-CCHNPL

PHÍ ĐÌNH BIÊN

Còn hiệu lực

63606 19000235/HSHNPL-BYT 19000506/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐĂNG ANH KHÔI

Còn hiệu lực

63607 19000234/HSHNPL-BYT 19000504/BYT-CCHNPL

NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG

Còn hiệu lực

63608 19000233/HSHNPL-BYT 19000502/BYT-CCHNPL

HOÀNG CÔNG NAM

Còn hiệu lực

63609 19000230/HSHNPL-BYT 19000500/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THU DUYÊN

Còn hiệu lực

63610 19000228/HSHNPL-BYT 19000498/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VIẾT DŨNG

Còn hiệu lực