STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63631 19014518/HSCBA-HN 190001878/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TIẾN BỘ QUỐC TẾ AIC SÀI GÒN Giường và tủ đầu giường phòng bệnh nhân

Còn hiệu lực

63632 19014511/HSCBA-HN 190001879/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Thiết bị huấn luyện phản xạ nhanh

Còn hiệu lực

63633 19014517/HSCBA-HN 190001880/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Tấm đầu và cuối giường bằng nhựa ABS

Còn hiệu lực

63634 19014516/HSCBA-HN 190001881/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Tay quay cho Giường

Còn hiệu lực

63635 19014514/HSCBA-HN 190001882/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Lan can hai bên bằng nhôm hợp kim

Còn hiệu lực

63636 19014513/HSCBA-HN 190001883/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Cọc truyền dịch 4 móc

Còn hiệu lực

63637 19014515/HSCBA-HN 190001884/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Lan can nhựa hai bên

Còn hiệu lực

63638 19014494/HSCBA-HN 190001885/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM DỤNG CỤ PHẪU THUẬT KHỚP HÁNG VÀ KHỚP GỐI 2

Còn hiệu lực

63639 19014499/HSCBA-HN 190001886/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM DỤNG CỤ PHẪU THUẬT KHỚP HÁNG VÀ KHỚP GỐI

Còn hiệu lực

63640 19014520/HSCBA-HN 190001887/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Vớ chống suy giãn tĩnh mạch

Còn hiệu lực