STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63681 19009437/HSCBMB-HCM 190000253/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NGA

Còn hiệu lực

63682 19009436/HSCBMB-HCM 190000252/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO

Còn hiệu lực

63683 19009434/HSCBMB-HCM 190000251/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM KHANH

Còn hiệu lực

63684 19009433/HSCBMB-HCM 190000250/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT

Còn hiệu lực

63685 19009430/HSCBMB-HCM 190000248/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH HỘI

Còn hiệu lực

63686 19009427/HSCBMB-HCM 190000247/PCBMB-HCM

CTY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

63687 19009429/HSCBMB-HCM 190000246/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ

Còn hiệu lực

63688 19009432/HSCBMB-HCM 190000245/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ENRAF - NONIUS VIETNAM

Còn hiệu lực

63689 19000005/HSCBSX-NB 190000004/PCBSX-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây oxy 1 nhánh

Còn hiệu lực

63690 19000314/HSCBMB-NB 190000003/PCBMB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực