STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63821 19014404/HSCBA-HN 190001750/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG ĐÀ Đai bó sau phẫu thuật

Còn hiệu lực

63822 19014407/HSCBA-HN 190001751/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC Ống soi niệu quản mềm

Còn hiệu lực

63823 19012300/HSCBMB-HN 190000367/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LỘC AN

Còn hiệu lực

63824 19014382/HSCBA-HN 190001752/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Bộ banh tổ chức

Còn hiệu lực

63825 19014381/HSCBA-HN 190001753/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Họ banh tổ chưc

Còn hiệu lực

63826 19006430/HSCBSX-HN 190000044/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIẾN ĐẠT Bồn tắm trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

63827 19014392/HSCBA-HN 190001754/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Phin lọc khuẩn

Còn hiệu lực

63828 19014394/HSCBA-HN 190001755/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Túi nước tiểu

Còn hiệu lực

63829 19014386/HSCBA-HN 190001756/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Găm tay khám

Còn hiệu lực

63830 19012301/HSCBMB-HN 190000368/PCBMB-HN

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP

Còn hiệu lực