STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63951 19012608/HSCBA-HCM 190000851/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Dụng cụ vặn nha khoa

Còn hiệu lực

63952 19012595/HSCBA-HCM 190000852/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu

Còn hiệu lực

63953 19012601/HSCBA-HCM 190000853/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môi trường nuôi cấy đổ sẵn

Còn hiệu lực

63954 19012616/HSCBA-HCM 190000854/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH Giường điện 3 động cơ

Còn hiệu lực

63955 19012513/HSCBA-HCM 190000855/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Dụng cụ chuyển phôi

Còn hiệu lực

63956 19012591/HSCBA-HCM 190000856/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Màng lọc khí

Còn hiệu lực

63957 19012613/HSCBA-HCM 190000857/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Máy quét phim X-quang và phụ kiện

Còn hiệu lực

63958 19012615/HSCBA-HCM 190000858/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Camera soi trong miệng bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực

63959 19012618/HSCBA-HCM 190000859/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Máy quét nha khoa 3 chiều để lấy dấu răng và phụ kiện

Còn hiệu lực

63960 19012617/HSCBA-HCM 190000860/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Viết đánh dấu vùng mổ (Viết đánh dấu phẫu trường)

Còn hiệu lực