STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
631 000.00.19.H29-230508-0036 230000176/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THANH LAB

Còn hiệu lực

632 000.00.16.H23-230511-0001 230000038/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIỄN DƯƠNG Gel bôi kháng khuẩn Kaly Smooth

Còn hiệu lực

633 000.00.19.H17-230504-0001 230000023/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Hóa chất cụm xét nghiệm IVD sinh hóa - điện giải

Còn hiệu lực

634 19009863/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300456ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B

Còn hiệu lực

635 000.00.04.G18-220412-0057 2300455ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR

Còn hiệu lực

636 000.00.04.G18-220503-0024 2300454ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38

Còn hiệu lực

637 000.00.04.G18-220329-0039 2300453ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20

Còn hiệu lực

638 17005699/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300452ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (aPTT)

Còn hiệu lực

639 000.00.04.G18-210726-0025 2300451ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis

Còn hiệu lực

640 000.00.04.G18-211213-0014 2300450ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Myeloperoxydase

Còn hiệu lực