STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
631 000.00.19.H26-240401-0014 240000712/PCBB-HN

HỘ KINH DOANH LENSLENS Kính áp tròng

Còn hiệu lực

632 000.00.18.H24-240329-0002 240000004/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN MẮT HẢI PHÒNG - KHU A

Còn hiệu lực

633 000.00.19.H17-240402-0001 240000019/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TUẤN Hệ thống chụp cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

634 000.00.19.H17-240402-0002 240000018/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Máy xét nghiệm tổng phân tích huyết học

Còn hiệu lực

635 000.00.19.H17-240403-0001 240000017/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Hóa chất sử dụng cho máy huyết học

Còn hiệu lực

636 000.00.19.H26-240307-0012 240000711/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin

Còn hiệu lực

637 000.00.19.H26-240307-0034 240000710/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin

Còn hiệu lực

638 000.00.19.H26-240307-0032 240000709/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin

Còn hiệu lực

639 000.00.19.H26-240307-0022 240000708/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride

Còn hiệu lực

640 000.00.19.H26-240307-0018 240000707/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride

Còn hiệu lực