STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
631 000.00.04.G18-230104-0008 230000016/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Dấu ấn bệnh viêm khớp

Còn hiệu lực

632 000.00.04.G18-230104-0007 230000001/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực

633 000.00.19.H26-221228-0028 230000008/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ASIA Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

634 000.00.19.H26-221228-0029 230000007/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ASIA Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

635 000.00.19.H26-221229-0011 230000006/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Máy điện tim

Còn hiệu lực

636 000.00.19.H26-221226-0006 230000005/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa

Còn hiệu lực

637 000.00.19.H26-221229-0004 230000004/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC VIHOME

Còn hiệu lực

638 000.00.19.H26-221228-0030 230000003/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ DIỆP ANH

Còn hiệu lực

639 000.00.19.H26-221230-0017 230000015/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VICOR VIỆT NAM GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

640 000.00.19.H26-221229-0001 230000002/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDSHINE

Còn hiệu lực