STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64121 18010704/HSCBA-HCM 180001832/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kim lấy thuốc

Còn hiệu lực

64122 18010758/HSCBA-HCM 180001833/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Kìm kẹp kim nội soi 5 mm tái sử dụng

Còn hiệu lực

64123 18010759/HSCBA-HCM 180001834/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Kìm kẹp kim nội soi tự điều chỉnh cân bằng 5 mm tái sử dụng

Còn hiệu lực

64124 18010782/HSCBA-HCM 180001835/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Cây lấy dấu trên hàm giả

Còn hiệu lực

64125 18010829/HSCBA-HCM 180001836/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Cây lấy dấu kỹ thuật số

Còn hiệu lực

64126 18010830/HSCBA-HCM 180001837/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Dụng cụ vặn cho hàm giả tháo lắp

Còn hiệu lực

64127 18010831/HSCBA-HCM 180001838/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật Implant nha khoa

Còn hiệu lực

64128 18010832/HSCBA-HCM 180001839/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Thiết bị hổ trợ chặn chiều dài mũi khoa nha khoa

Còn hiệu lực

64129 18010834/HSCBA-HCM 180001840/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Bơm tiêm dùng một lần

Còn hiệu lực

64130 18010837/HSCBA-HCM 180001841/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Nút chặn kim luồn

Còn hiệu lực