STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64131 18010838/HSCBA-HCM 180001842/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN Vật liệu lấy dấu răng

Còn hiệu lực

64132 18010839/HSCBA-HCM 180001843/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Băng gạc vô trùng (không thấm tẩm dược chất)

Còn hiệu lực

64133 18010840/HSCBA-HCM 180001844/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM SMS / Acid Wash (11555421216)

Còn hiệu lực

64134 18011288/HSCBA-HN 180001760/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Băng quấn cho lấy máu bằng hệ thống chiết tách tế bào máu

Còn hiệu lực

64135 18011685/HSCBMB-HN 180000252/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI WELLTEK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

64136 18011345/HSCBA-HN 180001761/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Băng đóng động mạch quay

Còn hiệu lực

64137 18011530/HSCBA-HN 180001763/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MK VIỆT NAM Eglidons Kid suppositories

Còn hiệu lực

64138 18011587/HSCBA-HN 180001764/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Xe cáng bệnh nhân, tủ đầu giường bệnh nhân có giá giày dép

Còn hiệu lực

64139 18011529/HSCBA-HN 180001765/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MK VIỆT NAM Eglidons suppositories

Còn hiệu lực

64140 18011524/HSCBA-HN 180001725/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLORY VIỆT NAM Miếng dán mụn Acne and spot Patches Treat&ease

Còn hiệu lực