STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64171 000.00.16.H23-200424-0006 200000062/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIPHAR Khẩu trang y tế BioMASK

Còn hiệu lực

64172 000.00.16.H23-200424-0007 200000063/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN ASEM VINA Khẩu trang y tế VINAKITcv

Còn hiệu lực

64173 000.00.12.H19-200427-0002 200000020/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Khăn và Bộ Khăn Phẫu Thuật

Còn hiệu lực

64174 000.00.12.H19-200427-0001 200000005/PCBSX-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH AI-LEN Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

64175 000.00.19.H26-200424-0005 200000787/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÚC AN DISPOSABLE FACE MASK

Còn hiệu lực

64176 000.00.19.H26-200427-0013 200000074/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART Máy thở xâm nhập

Còn hiệu lực

64177 000.00.19.H26-200427-0003 200000788/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP KHÁNH NHẬT Khẩu trang y tế Kana Mask

Còn hiệu lực

64178 000.00.19.H26-200425-0001 200000075/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HOÀNG LINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64179 000.00.19.H26-200424-0001 200000076/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH LAMOS Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64180 000.00.19.H26-200426-0001 200000077/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Mặt nạ tránh giọt bắn

Còn hiệu lực