STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64181 000.00.19.H26-200425-0001 200000075/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HOÀNG LINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64182 000.00.19.H26-200424-0001 200000076/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH LAMOS Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64183 000.00.19.H26-200426-0001 200000077/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Mặt nạ tránh giọt bắn

Còn hiệu lực

64184 000.00.19.H26-200425-0002 200000789/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64185 20015261/HSCBA-HN 200000790/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG SA 636 Cồn 70 độ

Còn hiệu lực

64186 20015262/HSCBA-HN 200000791/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG SA 636 Cồn 90 độ

Còn hiệu lực

64187 000.00.19.H26-200427-0010 200000792/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VIETLIFE VIETLIFE INFLAPAIN

Còn hiệu lực

64188 000.00.19.H26-200427-0008 200000793/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VIETLIFE VIETLIFE ANTICAN

Còn hiệu lực

64189 20015259/HSCBA-HN 200000794/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BROS VIỆT NAM CỒN 70 ĐỘ

Còn hiệu lực

64190 20015356/HSCBA-HN 200000795/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA TRÀ XANH

Còn hiệu lực