STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64211 19013002/HSCBA-HCM 190001320/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA Hệ thống bất động ngoài

Còn hiệu lực

64212 19013135/HSCBA-HCM 190001321/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MÁY LÀM MẮT KÍNH Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

64213 19013136/HSCBA-HCM 190001322/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MÁY LÀM MẮT KÍNH Hộp kính khúc xạ khám chủ quan

Còn hiệu lực

64214 19013131/HSCBA-HCM 190001323/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG BĂNG LÓT BÓ BỘT ALTO U-PAD

Còn hiệu lực

64215 19013127/HSCBA-HCM 190001324/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG NẸP BỘT SỢI THUỶ TINH ALTOSPLINT

Còn hiệu lực

64216 19013122/HSCBA-HCM 190001325/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG Găng tay khám bệnh không tiệt trùng các cỡ

Còn hiệu lực

64217 19013114/HSCBA-HCM 190001326/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH INSTINCTUS VIETNAM Cốc nguyệt san EVE Cup

Còn hiệu lực

64218 19013137/HSCBA-HCM 190001330/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ XANH MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU HỒNG NGOẠI FAR INFRARED PATCH

Còn hiệu lực

64219 19000001/HSCBA-KY 190000001/PCBA-KY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Bàn khám phụ khoa

Còn hiệu lực

64220 19000002/HSCBA-KY 190000002/PCBA-KY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ KON TUM Bàn sanh

Còn hiệu lực