STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64221 18010891/HSCBA-HCM 180001875/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DO Tủ lạnh y tế dùng trong phòng thí nghiệm, xét nghiệm

Còn hiệu lực

64222 18010893/HSCBA-HCM 180001877/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOÀN MỸ Hệ thống phòng mổ tim mạch

Còn hiệu lực

64223 18010901/HSCBA-HCM 180001878/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DO Tủ lạnh y tế dùng trong ngành dược

Còn hiệu lực

64224 18010910/HSCBA-HCM 180001879/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Đai nẹp mắt cá chân

Còn hiệu lực

64225 18010914/HSCBA-HCM 180001880/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOÀN MỸ Van điện từ cho bộ phân phối khí

Còn hiệu lực

64226 18009076/HSCBMB-HCM 180000224/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN AN

Còn hiệu lực

64227 18009066/HSCBMB-HCM 180000223/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

64228 18009063/HSCBMB-HCM 180000222/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN

Còn hiệu lực

64229 18011607/HSCBA-HN 180001793/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy tập Phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

64230 18000220/HSCBA-ĐL 180000006/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TÚI CHỨA DỤNG CỤ Y TẾ TIỆT TRÙNG

Còn hiệu lực