STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64261 18011597/HSCBA-HN 180001827/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Họ Panh nhíp phẫu thuật

Còn hiệu lực

64262 18011603/HSCBA-HN 180001828/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Đầu camera 4K

Còn hiệu lực

64263 18011615/HSCBA-HN 180001848/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bồn thủy liệu ngâm chân

Còn hiệu lực

64264 18009080/HSCBMB-HCM 180000227/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG

Còn hiệu lực

64265 18011790/HSCBMB-HN 180000265/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

64266 18011640/HSCBA-HN 180001849/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀ LINH Cáng đẩy cấp cứu đa năng

Còn hiệu lực

64267 18011641/HSCBA-HN 180001850/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN tube eppendorf (ống nhựa đựng mẫu)

Còn hiệu lực

64268 18011792/HSCBMB-HN 180000266/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ XUÂN ANH

Còn hiệu lực

64269 18011646/HSCBA-HN 180001851/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Tủ đầu giường nhựa có hộc để giầy dép

Còn hiệu lực

64270 18011647/HSCBA-HN 180001852/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Bàn ăn di động cho bệnh nhân

Còn hiệu lực