STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64261 000.00.19.H26-200418-0004 200000736/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SHB HÀ NỘI Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

64262 20015312/HSCBA-HN 200000737/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Máy tách chiết axit nucleic (ExiPrep™ 48Dx)

Còn hiệu lực

64263 000.00.19.H26-200419-0009 200000738/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA HIỂN KHẨU TRANG Y TẾ GH MASK

Còn hiệu lực

64264 000.00.19.H26-200419-0005 200000068/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CKT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64265 000.00.19.H26-200418-0013 200000069/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP KHÁNH NHẬT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64266 000.00.19.H26-200419-0001 200000070/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Sản xuất hóa chất phân tích huyết học (Hematology reagent)

Còn hiệu lực

64267 000.00.19.H26-200421-0002 200000740/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Lam kính

Còn hiệu lực

64268 000.00.19.H26-200421-0001 200000741/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Điện cực tim

Còn hiệu lực

64269 000.00.19.H26-200421-0003 200000742/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Túi nước tiểu

Còn hiệu lực

64270 000.00.19.H26-200420-0016 200000743/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM Khẩu trang Y tế EUPHAR MASK

Còn hiệu lực