STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64291 18000036/HSCBA-NĐ 180000018/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT Ethanol 70

Còn hiệu lực

64292 18000035/HSCBA-NĐ 180000017/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT Ethanol 90

Còn hiệu lực

64293 18000034/HSCBA-NĐ 180000016/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT Nước muối sinh lý Natriclorid 0.9%

Còn hiệu lực

64294 18000008/HSCBMB-CB 180000005/PCBMB-CB

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ PHƯƠNG ANH

Còn hiệu lực

64295 18010570/HSCBA-HCM 180001829/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nhựa lấy máu chân không

Còn hiệu lực

64296 18010572/HSCBA-HCM 180001830/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất nhuộm vi sinh vật

Còn hiệu lực

64297 18010674/HSCBA-HCM 180001831/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kim lấy thuốc có đầu lọc

Còn hiệu lực

64298 18010704/HSCBA-HCM 180001832/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kim lấy thuốc

Còn hiệu lực

64299 18010758/HSCBA-HCM 180001833/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Kìm kẹp kim nội soi 5 mm tái sử dụng

Còn hiệu lực

64300 18010759/HSCBA-HCM 180001834/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Kìm kẹp kim nội soi tự điều chỉnh cân bằng 5 mm tái sử dụng

Còn hiệu lực