STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64311 18008856/HSCBMB-HCM 180000025/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA THÁI ANH

Còn hiệu lực

64312 18008854/HSCBMB-HCM 180000024/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ CAO

Còn hiệu lực

64313 18009904/HSCBA-HN 180000167/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG PHƯƠNG Găng tay y tế khám bệnh Glove Resources

Còn hiệu lực

64314 18000410/HSCBA-ĐN 180000001/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Túi ép tiệt trùng Tyvek (Túi ép Tyvek, Giấy cuộn Tyvek)

Còn hiệu lực

64315 18009099/HSCBA-HCM 180000190/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ ống và que nong phẫu thuật

Còn hiệu lực

64316 18009102/HSCBA-HCM 180000191/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ que thăm phẫu thuật

Còn hiệu lực

64317 18009134/HSCBA-HCM 180000192/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ hộp hấp và phụ kiện hộp hấp phẫu thuật

Còn hiệu lực

64318 18009132/HSCBA-HCM 180000193/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ nạo phẫu thuật

Còn hiệu lực

64319 18009133/HSCBA-HCM 180000194/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ nệm phẫu thuật

Còn hiệu lực

64320 18009130/HSCBA-HCM 180000195/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ dao và phụ kiện dao phẫu thuật

Còn hiệu lực