STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64341 18009137/HSCBA-HCM 180000223/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT Theo Danh Mục Đính Kèm

Còn hiệu lực

64342 18009139/HSCBA-HCM 180000224/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

64343 18009077/HSCBA-HCM 180000225/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Vôi soda dùng trong phòng mổ

Còn hiệu lực

64344 18009078/HSCBA-HCM 180000226/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Máy cân và lắc túi máu và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

64345 18009120/HSCBA-HCM 180000229/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Máy phân tích nước tiểu, hoá chất và phụ kiện sử dụng cho máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

64346 18009100/HSCBA-HCM 180000230/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Van tập nói và phụ kiện

Còn hiệu lực

64347 18009107/HSCBA-HCM 180000231/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Đồng hồ đo áp lực bóng chèn và phụ kiện

Còn hiệu lực

64348 18009121/HSCBA-HCM 180000232/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Phụ kiện cho dao mổ điện cao tần

Còn hiệu lực

64349 18009142/HSCBA-HCM 180000234/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Cây thông nòng nội khí quản

Còn hiệu lực

64350 18009090/HSCBA-HCM 180000235/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHO-K VIỆT NAM Máy chụp bản đồ giác mạc

Còn hiệu lực