STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64381 18009040/HSCBA-HCM 180000162/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT ĐÔNG NAM Hệ thống ELISA tự động hoàn toàn

Còn hiệu lực

64382 18009005/HSCBA-HCM 180000163/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT CÂY MỚI Túi Sơ Cứu Châu Âu – Gia Đình

Còn hiệu lực

64383 18009049/HSCBA-HCM 180000165/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM DỤNG CỤ GIẢM CĂNG DÙNG CHO NHA KHOA

Còn hiệu lực

64384 18008851/HSCBMB-HCM 180000022/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THALLO

Còn hiệu lực

64385 18009055/HSCBA-HCM 180000166/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM Vật Liệu Nhựa Đệm Hàm Giả

Còn hiệu lực

64386 18008995/HSCBA-HCM 180000167/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Bàn ép huyết tương

Còn hiệu lực

64387 17008851/HSCBA-HCM 180000137/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Dụng cụ lọc khí trong tủ cấy

Còn hiệu lực

64388 17008853/HSCBA-HCM 180000138/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Máy lọc khí

Còn hiệu lực

64389 18000006/HSCBMB-CB 180000003/PCBMB-CB

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRẦN NGA

Còn hiệu lực

64390 18000005/HSCBMB-CB 180000001/PCBMB-CB

CHI NHÁNH CAO BẰNG - CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP

Còn hiệu lực