STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64391 18009055/HSCBA-HCM 180000166/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM Vật Liệu Nhựa Đệm Hàm Giả

Còn hiệu lực

64392 18008995/HSCBA-HCM 180000167/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Bàn ép huyết tương

Còn hiệu lực

64393 17008851/HSCBA-HCM 180000137/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Dụng cụ lọc khí trong tủ cấy

Còn hiệu lực

64394 17008853/HSCBA-HCM 180000138/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Máy lọc khí

Còn hiệu lực

64395 18000006/HSCBMB-CB 180000003/PCBMB-CB

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRẦN NGA

Còn hiệu lực

64396 18000005/HSCBMB-CB 180000001/PCBMB-CB

CHI NHÁNH CAO BẰNG - CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP

Còn hiệu lực

64397 18000004/HSCBMB-CB 180000002/PCBMB-CB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO LAN 88

Còn hiệu lực

64398 18000215/HSCBA-ĐL 180000001/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DUNG DỊCH VỆ SINH TAI

Còn hiệu lực

64399 18009796/HSCBA-HN 180000147/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Dụng cụ phẫu thuật dùng một lần

Còn hiệu lực

64400 17011488/HSCBMB-HN 180000013/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN

Còn hiệu lực