STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64401 18009795/HSCBA-HN 180000148/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Tấm cảm biến

Còn hiệu lực

64402 18009792/HSCBA-HN 180000150/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Hòm lạnh chuyên dụng bảo quản Vắc xin

Còn hiệu lực

64403 18009791/HSCBA-HN 180000151/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

64404 18009790/HSCBA-HN 180000152/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

64405 18009789/HSCBA-HN 180000153/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động Mythic 22AL

Còn hiệu lực

64406 18009788/HSCBA-HN 180000154/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động Mythic22

Còn hiệu lực

64407 17009667/HSCBA-HN 180000155/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

64408 17009525/HSCBA-HN 180000156/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động Mythic18

Còn hiệu lực

64409 18009799/HSCBA-HN 180000157/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy đo tròng kính tự động

Còn hiệu lực

64410 18009012/HSCBA-HCM 180000121/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Vòng đệm khí dùng cho mặt nạ thở

Còn hiệu lực