STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64431 18000004/HSCBMB-CB 180000002/PCBMB-CB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO LAN 88

Còn hiệu lực

64432 18000215/HSCBA-ĐL 180000001/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DUNG DỊCH VỆ SINH TAI

Còn hiệu lực

64433 18009796/HSCBA-HN 180000147/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Dụng cụ phẫu thuật dùng một lần

Còn hiệu lực

64434 17011488/HSCBMB-HN 180000013/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN

Còn hiệu lực

64435 18009795/HSCBA-HN 180000148/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Tấm cảm biến

Còn hiệu lực

64436 18009792/HSCBA-HN 180000150/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Hòm lạnh chuyên dụng bảo quản Vắc xin

Còn hiệu lực

64437 18009791/HSCBA-HN 180000151/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

64438 18009790/HSCBA-HN 180000152/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

64439 18009789/HSCBA-HN 180000153/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động Mythic 22AL

Còn hiệu lực

64440 18009788/HSCBA-HN 180000154/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động Mythic22

Còn hiệu lực