STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64481 17008695/HSCBA-HCM 170002818/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Hóa chất dùng cho phân tích huyết học HTI

Còn hiệu lực

64482 17008711/HSCBA-HCM 170002819/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Dụng cụ chuyển phôi

Còn hiệu lực

64483 17008661/HSCBA-HCM 170002820/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Dầu tra tay khoan và nước vệ sinh tay khoan

Còn hiệu lực

64484 17008681/HSCBA-HCM 170002821/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Tay khoan nha khoa và các phụ kiện

Còn hiệu lực

64485 17008688/HSCBA-HCM 170002822/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Hệ thống ghế nha khoa và các phụ kiện

Còn hiệu lực

64486 17008710/HSCBA-HCM 170002823/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Cốc trộn

Còn hiệu lực

64487 17008716/HSCBA-HCM 170002824/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Đầu típ

Còn hiệu lực

64488 17008692/HSCBA-HCM 170002825/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Miếng lau tháo đế dán hậu môn nhân tạo ConvaCare Adhesive Remover Wipes

Còn hiệu lực

64489 17008693/HSCBA-HCM 170002826/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Đai đeo túi hậu môn nhân tạo ConvaTec Ostomy Appliance Belt

Còn hiệu lực

64490 17008707/HSCBA-HCM 170002827/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYU VIỆT NAM Lọ Bảo Quản Tế Bào Novaprep

Còn hiệu lực