STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64501 20000157/HSCBA-HD 200000048/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi Royal baby

Còn hiệu lực

64502 20000158/HSCBA-HD 200000049/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi Royal adults

Còn hiệu lực

64503 20000764/HSCBSX-BD 200000010/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH SX TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ PHƯƠNG NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64504 20001370/HSCBA-BD 200000039/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN Khẩu trang y tế (MEDICAL MASK)

Còn hiệu lực

64505 20001375/HSCBA-BD 200000040/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Vòng bít

Còn hiệu lực

64506 20001376/HSCBA-BD 200000041/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE HINZUCAR

Còn hiệu lực

64507 20001377/HSCBA-BD 200000042/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE GEL SIÊU ÂM DR SÁNG

Còn hiệu lực

64508 20001381/HSCBA-BD 200000043/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE NƯỚC SÚC MIỆNG NANO BẠC ENLIE

Còn hiệu lực

64509 20001382/HSCBA-BD 200000044/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE KHẨU TRANG Y TẾ CAO CẤP

Còn hiệu lực

64510 20015355/HSCBA-HN 200000662/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực