STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64541 17000015/HSCBA-HNa 170000015/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Xe đẩy cấp phát thuốc

Còn hiệu lực

64542 17000201/HSCBMB-QNa 180000001/PCBMB-QNa

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT CENTRAL VIETNAM

Còn hiệu lực

64543 17000204/HSCBMB-QNa 180000002/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUẢNG NAM

Còn hiệu lực

64544 17000307/HSCBMB-NB 180000001/PCBMB-NB

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

64545 17000302/HSCBA-CT 180000001/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Bộ hút đàm kín

Còn hiệu lực

64546 17000307/HSCBA-CT 180000002/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Mask thanh quản

Còn hiệu lực

64547 17000305/HSCBA-CT 180000003/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Bóp bóng giúp thở

Còn hiệu lực

64548 17000304/HSCBA-CT 180000004/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Mặt nạ gây mê

Còn hiệu lực

64549 17000303/HSCBA-CT 180000005/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Bình dẫn lưu màng phổi đơn, đôi

Còn hiệu lực

64550 17000306/HSCBA-CT 180000006/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Mask oxy nồng độ cao

Còn hiệu lực