STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64551 17009677/HSCBA-HN 180000097/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Kìm kẹp phẫu thuật

Còn hiệu lực

64552 17009676/HSCBA-HN 180000098/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Trocar và nắp chống rò rỉ

Còn hiệu lực

64553 17009575/HSCBA-HN 180000099/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM DÂY CÁP CAO TẦN

Còn hiệu lực

64554 18009783/HSCBA-HN 180000100/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH GIUONG BENH NHAN

Còn hiệu lực

64555 18009781/HSCBA-HN 180000101/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH GIƯỜNG BỆNH NHÂN CHẠY ĐIỆN

Còn hiệu lực

64556 18009784/HSCBA-HN 180000102/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Tủ đựng thuốc và đồ dùng trong phòng bệnh nhân

Còn hiệu lực

64557 18009785/HSCBA-HN 180000103/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH XE ĐẨY BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

64558 18009786/HSCBA-HN 180000104/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Xe đẩy đồ dùng trong y tế

Còn hiệu lực

64559 18000035/HSCBA-BN 180000001/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM Tăm chỉ nha khoa ORAL-KICHI

Còn hiệu lực

64560 18000307/HSCBSX-BN 180000001/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Ô xy dạng lỏng và khí (O2)

Còn hiệu lực