STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64591 17000303/HSCBA-CT 180000005/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Bình dẫn lưu màng phổi đơn, đôi

Còn hiệu lực

64592 17000306/HSCBA-CT 180000006/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Mask oxy nồng độ cao

Còn hiệu lực

64593 17008927/HSCBA-HCM 180000024/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Dung dịch rửa máy đông máu GN1115 COACAL (Cleaning Solution)

Còn hiệu lực

64594 17008914/HSCBA-HCM 180000025/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HUTECTRA Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

64595 17008930/HSCBA-HCM 180000026/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HUTECTRA Bộ đèn khám ngũ quan

Còn hiệu lực

64596 17008920/HSCBA-HCM 180000027/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích sinh hóa và miễn dịch cobas 6000

Còn hiệu lực

64597 17008931/HSCBA-HCM 180000028/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy tiền phân tích cobas p 612

Còn hiệu lực

64598 17008932/HSCBA-HCM 180000029/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM cobas 6500 installation kit for LAS

Còn hiệu lực

64599 17008933/HSCBA-HCM 180000030/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy tiền phân tích cobas p 512

Còn hiệu lực

64600 17008934/HSCBA-HCM 180000031/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích sinh hóa và miễn dịch cobas 8000

Còn hiệu lực