STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64601 17008885/HSCBA-HCM 170002982/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Giường bệnh trẻ em hình gấu

Còn hiệu lực

64602 17008883/HSCBA-HCM 170002983/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Đèn LED phòng mổ di động

Còn hiệu lực

64603 17008892/HSCBA-HCM 170002984/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG HỢP TIẾN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64604 17008887/HSCBA-HCM 170002985/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Kệ ngang thay tả em bé

Còn hiệu lực

64605 17008882/HSCBA-HCM 170002986/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

64606 17008884/HSCBA-HCM 170002988/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Đèn phòng mổ gắn trần

Còn hiệu lực

64607 17008874/HSCBA-HCM 170002989/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L Máy phân tích điện di và phụ kiện, linh kiện:

Còn hiệu lực

64608 17008886/HSCBA-HCM 170002990/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Giường bệnh trẻ em hình ngựa vằn

Còn hiệu lực

64609 17011481/HSCBMB-HN 170001227/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ BIOMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

64610 17009382/HSCBA-HN 170002937/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG GH-900

Còn hiệu lực