STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64681 17009620/HSCBA-HN 180000020/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Họ giường hồi sức tích cực và phụ kiện

Còn hiệu lực

64682 17009587/HSCBA-HN 180000021/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Mô hình giảng dạy

Còn hiệu lực

64683 17009684/HSCBA-HN 180000022/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Đèn trong phòng khám

Còn hiệu lực

64684 17009700/HSCBA-HN 180000024/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BỆNH VIỆN C&U VIỆT NAM máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

64685 17008829/HSCBMB-HCM 180000002/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH PHƯƠNG CHI

Còn hiệu lực

64686 17008831/HSCBMB-HCM 180000001/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CHÂU Á VĨ ĐẠI

Còn hiệu lực

64687 170000001/HSCBMB-YB 180000001/PCBMB-YB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN

Còn hiệu lực

64688 17008891/HSCBA-HCM 170002991/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG HỢP TIẾN Bộ đồ đón bé chào đơi

Còn hiệu lực

64689 17008888/HSCBA-HCM 170002992/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Xe đẩy dụng cụ đa năng

Còn hiệu lực

64690 17008893/HSCBA-HCM 170002993/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG HỢP TIẾN Trang phục y tế

Còn hiệu lực