STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64701 20013818/HSCBA-HCM 200000424/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

64702 20015036/HSCBA-HN 200000415/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỰC PHẨM THĂNG LONG Xe cáng vận chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

64703 20015025/HSCBA-HN 200000416/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM Giường bệnh nhân loại 4 động cơ

Còn hiệu lực

64704 20015023/HSCBA-HN 200000417/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

64705 20015001/HSCBA-HN 200000391/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHÚ NGUYÊN MÁY SOI VEN

Còn hiệu lực

64706 20015019/HSCBA-HN 200000418/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Hệ thống cố định cáp xương

Còn hiệu lực

64707 20015022/HSCBA-HN 200000419/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM Đèn đọc phim

Còn hiệu lực

64708 20015003/HSCBA-HN 200000420/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THẢO DƯỢC EUE AUSTRALIA - CHI NHÁNH HÀ NỘI Khẩu trang Y tế Bạc Nano

Còn hiệu lực

64709 20015020/HSCBA-HN 200000421/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE Medical display

Còn hiệu lực

64710 20015032/HSCBA-HN 200000422/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH XỊT HỌNG SANFO

Còn hiệu lực