STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64791 17009637/HSCBA-HN 170002919/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

64792 17011477/HSCBMB-HN 170001224/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

64793 17011478/HSCBMB-HN 170001225/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHAN ANH

Còn hiệu lực

64794 17009640/HSCBA-HN 170002921/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Đèn khám

Còn hiệu lực

64795 17009639/HSCBA-HN 170002922/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Đèn dùng cho phòng tiểu phẫu

Còn hiệu lực

64796 17009627/HSCBA-HN 170002923/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Đệm chống loét

Còn hiệu lực

64797 17011419/HSCBMB-HN 170001226/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

64798 17009652/HSCBA-HN 170002924/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Kệ đẩy dụng cụ y tế sử dụng trong phòng điều trị bệnh nhân

Còn hiệu lực

64799 17009612/HSCBA-HN 170002925/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM LONG Nôi làm mát

Còn hiệu lực

64800 17009655/HSCBA-HN 170002928/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN NGỌC Đèn mổ di động

Còn hiệu lực