STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64821 19014558/HSCBA-HN 200000015/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA Dung dịch Xịt mũi Dr. Muối

Còn hiệu lực

64822 19014561/HSCBA-HN 200000017/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Cerusol

Còn hiệu lực

64823 19014564/HSCBA-HN 200000018/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH OTICLAIR

Còn hiệu lực

64824 19006435/HSCBSX-HN 200000002/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X Kem chống nắng

Còn hiệu lực

64825 19014567/HSCBA-HN 200000019/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Máy lắc túi máu và cân tự động

Còn hiệu lực

64826 19014420/HSCBA-HN 200000020/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay cầm gương soi thanh quản

Còn hiệu lực

64827 19014422/HSCBA-HN 200000021/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay nhôm bọc silicon dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

64828 19014533/HSCBA-HN 200000022/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khuôn nêm hàm

Còn hiệu lực

64829 19014566/HSCBA-HN 200000023/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIT ACNE TREATMENT 24H

Còn hiệu lực

64830 19006433/HSCBSX-HN 200000003/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH Que thử thai babychips 3mm

Còn hiệu lực