STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64871 20015055/HSCBA-HN 200000413/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGUYỄN MINH NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG NTP

Còn hiệu lực

64872 20012402/HSCBMB-HN 200000065/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

64873 20012396/HSCBMB-HN 200000064/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN NAM

Còn hiệu lực

64874 20006461/HSCBSX-HN 200000019/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

64875 20000139/HSCBA-NA 200000015/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ KANG NƯỚC SÚC MIỆNG THẢO DƯỢC AN KHANG

Còn hiệu lực

64876 20015013/HSCBA-HN 200000398/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DUY TIÊN - HÀ NAM Hộp vận chuyển

Còn hiệu lực

64877 20015002/HSCBA-HN 200000399/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DUY TIÊN - HÀ NAM Giếng chì bảo vệ

Còn hiệu lực

64878 20015011/HSCBA-HN 200000400/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DUY TIÊN - HÀ NAM Kẹp y tế

Còn hiệu lực

64879 20015008/HSCBA-HN 200000401/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SANODYNA VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi, họng Sanodyna

Còn hiệu lực

64880 20014997/HSCBA-HN 200000402/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Đèn mổ treo trần

Còn hiệu lực