STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
641 000.00.19.H26-231109-0008 230002272/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Dụng cụ sử dụng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

642 000.00.19.H26-231107-0014 230000520/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU-ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1576

Còn hiệu lực

643 000.00.19.H26-231108-0021 230003018/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Miếng dán phẫu thuật

Còn hiệu lực

644 000.00.19.H26-231108-0023 230003017/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Ống thông niệu quản

Còn hiệu lực

645 000.00.19.H26-231110-0026 230002271/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG VỚ Y KHOA

Còn hiệu lực

646 000.00.19.H26-231110-0028 230003016/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÙY ANH Tủ lạnh trữ máu

Còn hiệu lực

647 000.00.19.H26-231111-0008 230002270/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÙY ANH Tủ cấy vi sinh

Còn hiệu lực

648 000.00.19.H26-231111-0007 230002269/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÙY ANH Tủ an toàn sinh học

Còn hiệu lực

649 000.00.19.H26-231111-0006 230002268/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÙY ANH Tủ lạnh bảo quản mẫu

Còn hiệu lực

650 000.00.19.H26-231111-0005 230002267/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÙY ANH Hộp vận chuyển bệnh phẩm

Còn hiệu lực