STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
641 000.00.19.H29-230111-0015 230000102/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Dung dịch phá hủy hồng cầu

Còn hiệu lực

642 000.00.19.H29-230110-0004 230000101/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Máy xét nghiệm ion đồ tự động

Còn hiệu lực

643 000.00.19.H29-230110-0005 230000012/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KORVIET BEAUTY

Còn hiệu lực

644 000.00.19.H29-230109-0003 230000100/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Kim luồn tĩnh mạch có cổng truyền dịch và cánh (IV cannula with injection port and wing), size : 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G

Còn hiệu lực

645 000.00.19.H29-230106-0003 230000099/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC NGỌC Ống thông truyền thuốc, dùng trong truyền máu, lọc máu

Còn hiệu lực

646 000.00.19.H29-230108-0001 230000098/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ENRAF - NONIUS VIETNAM Máy điều trị bằng sóng xung kích

Còn hiệu lực

647 000.00.04.G18-230112-0004 230000038/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Helicobacter pylori

Còn hiệu lực

648 000.00.12.H19-230109-0003 230000003/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN NATURE PRODUCT DUNG DỊCH CẤP ẨM LOẠI BỎ VI KHUẨN NGOÀI DA SERUM AGGA

Còn hiệu lực

649 000.00.12.H19-230109-0002 230000002/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN NATURE PRODUCT DUNG DỊCH XỊT NGOÀI DA LOẠI BỎ VI KHUẨN CÓ MÙI THƠM AGGA

Còn hiệu lực

650 000.00.12.H19-230109-0001 230000001/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN NATURE PRODUCT DUNG DỊCH LÀM MÁT LOẠI BỎ VI KHUẨN NGOÀI DA COLLAGEN AGGA

Còn hiệu lực