STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
641 000.00.19.H26-240610-0011 240001408/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

642 000.00.19.H26-240611-0007 240001148/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM IVD rửa trong xét nghiệm nước tiểu và soi cặn nước tiểu

Còn hiệu lực

643 000.00.19.H26-240611-0006 240001147/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM IVD pha loãng mẫu trong xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

644 000.00.19.H26-240611-0013 240001146/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG Giường bệnh nhân điện

Còn hiệu lực

645 000.00.19.H26-240611-0014 240001145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG Bàn khám

Còn hiệu lực

646 000.00.19.H26-240611-0025 240001144/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Vaginal Kit Mivarise

Còn hiệu lực

647 000.00.19.H26-240611-0012 240001143/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

648 000.00.19.H26-240611-0004 240001142/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

649 000.00.19.H26-240611-0017 240001407/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA- VIP Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

650 000.00.19.H26-240611-0011 240001141/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THÀNH VINH Miếng dán hồng ngoại giảm đau nhức

Còn hiệu lực