STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
641 000.00.19.H26-230520-0005 230001160/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUỐC TẾ ĐÔNG NAM Opéra II

Còn hiệu lực

642 000.00.19.H26-230520-0007 230001159/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUỐC TẾ ĐÔNG NAM Opéra IV

Còn hiệu lực

643 000.00.19.H26-230520-0008 230001158/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUỐC TẾ ĐÔNG NAM Opéra V

Còn hiệu lực

644 000.00.19.H26-230520-0009 230001157/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUỐC TẾ ĐÔNG NAM Opéra Rev

Còn hiệu lực

645 000.00.19.H26-230520-0006 230001156/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUỐC TẾ ĐÔNG NAM Opéra III

Còn hiệu lực

646 000.00.19.H26-230520-0004 230001155/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUỐC TẾ ĐÔNG NAM Opéra I

Còn hiệu lực

647 000.00.19.H26-230518-0069 230000923/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINDRAY Ống nghiệm lấy máu chân không

Còn hiệu lực

648 000.00.19.H26-230519-0051 230001154/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Tủ lạnh bảo quản máu

Còn hiệu lực

649 000.00.19.H26-230519-0050 230001153/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Tủ lạnh âm sâu bảo quản huyết tương (Đông lạnh nhanh)

Còn hiệu lực

650 000.00.19.H26-230519-0049 230001152/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Tủ lạnh bảo quản huyết tương

Còn hiệu lực