STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66981 17005763/HSCBPL-BYT 170000146/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

66982 17005754/HSCBPL-BYT 170000147/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

Còn hiệu lực

66983 17005765/HSCBPL-BYT 170000148/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ

Còn hiệu lực

66984 17005760/HSCBPL-BYT 170000149/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ADK

Còn hiệu lực

66985 17005772/HSCBPL-BYT 170000150/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI

Còn hiệu lực

66986 17005773/HSCBPL-BYT 170000151/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG

Còn hiệu lực

66987 17005775/HSCBPL-BYT 170000152/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ASIATECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

66988 17005776/HSCBPL-BYT 170000153/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

66989 17005778/HSCBPL-BYT 170000154/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM

Còn hiệu lực

66990 17005782/HSCBPL-BYT 170000155/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMIGROUP

Còn hiệu lực