STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
671 000.00.19.H29-221220-0010 230000090/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính CD4

Còn hiệu lực

672 000.00.19.H29-221220-0014 230000089/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein premelanosome (PMEL), melan A, và tyrosinase

Còn hiệu lực

673 000.00.19.H29-230109-0005 230000011/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1083

Còn hiệu lực

674 000.00.19.H29-230103-0012 230000010/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1094

Còn hiệu lực

675 000.00.19.H29-230103-0013 230000009/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1060

Còn hiệu lực

676 000.00.19.H29-230108-0007 230000088/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Thuốc thử dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

677 000.00.19.H29-230106-0006 230000050/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ IVD xét nghiệm dùng cho máy phân tích nhóm máu

Còn hiệu lực

678 000.00.19.H29-230104-0007 230000087/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Vật liệu kiểm soát dùng cho máy Phân tích Miễn Dịch

Còn hiệu lực

679 000.00.19.H29-230106-0007 230000086/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Máy siêu âm xuyên sọ

Còn hiệu lực

680 000.00.17.H62-230110-0001 230000001/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ PALMY Nước muối sinh lý Palmy

Còn hiệu lực