STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
671 000.00.18.H24-231106-0002 230000020/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

672 000.00.18.H24-231116-0001 230000043/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Máy xét nghiệm tốc độ lắng máu tự động

Còn hiệu lực

673 000.00.18.H24-231108-0001 230000023/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC UPHARMA SỐ 44

Còn hiệu lực

674 000.00.18.H24-231106-0001 230000022/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC UPHARMA SỐ 31

Còn hiệu lực

675 000.00.18.H24-231030-0001 230000021/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC UPHARMA SỐ 4

Còn hiệu lực

676 000.00.19.H29-231117-0007 230001680/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG Bộ khám ngũ quan

Còn hiệu lực

677 000.00.19.H26-231118-0008 230002337/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÙY ANH Giường y tế

Còn hiệu lực

678 000.00.04.G18-231113-0004 230125GPNK/BYT-HTTB

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1

Còn hiệu lực

679 000.00.04.G18-230605-0001 230124GPNK/BYT-HTTB

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Máy định danh và đo tải lượng virus, vi khuẩn

Còn hiệu lực

680 000.00.19.H29-231120-0022 230000447/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN

Còn hiệu lực