STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
671 000.00.24.H49-240524-0001 240000004/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1793

Còn hiệu lực

672 000.00.19.H26-240528-0019 240001025/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM THIÊN LỘC PHÁT Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

673 000.00.24.H49-240420-0001 240000003/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1699

Còn hiệu lực

674 000.00.24.H49-240509-0001 240000002/PCBMB-QN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC UPHARMA SỐ 65

Còn hiệu lực

675 000.00.19.H26-240529-0018 240001024/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA BẢO MINH Ghế bô

Còn hiệu lực

676 000.00.19.H26-240528-0017 240001023/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HUNGARY VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh phụ nữ Xuân Hồng

Còn hiệu lực

677 000.00.19.H26-240528-0016 240001022/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HUNGARY VIỆT NAM Sản phẩm dùng ngoài

Còn hiệu lực

678 000.00.19.H26-240528-0012 240001021/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIWIN Phim khô y tế

Còn hiệu lực

679 000.00.19.H26-240528-0006 240001020/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM GẠC VỆ SINH RĂNG MIỆNG KHÔ

Còn hiệu lực

680 000.00.19.H26-240528-0004 240001019/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỮA NHẬP KHẨU WI VƯƠNG THỌ XOANG

Còn hiệu lực