STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
671 000.00.19.H29-220614-0029 220002084/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Túi chứa dịch kèm dây nối

Còn hiệu lực

672 000.00.19.H29-220614-0020 220002083/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Thiết bị bơm tiêm điện giảm đau PCA

Còn hiệu lực

673 000.00.19.H29-220614-0007 220001344/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Bộ truyền giảm đau cơ học đàn hồi dùng một lần

Còn hiệu lực

674 000.00.19.H29-220614-0005 220002082/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Máy đo huyết áp tự động để bàn

Còn hiệu lực

675 000.00.19.H29-220613-0019 220001193/PCBMB-HCM

NGỌC PHƯƠNG

Còn hiệu lực

676 000.00.19.H29-220615-0001 220002081/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Bộ bơm bóng có kết nối chữ y

Còn hiệu lực

677 000.00.19.H29-220615-0002 220002080/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Bộ dụng cụ mở đường

Còn hiệu lực

678 000.00.19.H29-220520-0036 220002079/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO Máy kích thích từ xuyên sọ

Còn hiệu lực

679 000.00.19.H29-220614-0006 220002078/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO Hệ thống theo dõi sinh lý thần kinh

Còn hiệu lực

680 000.00.19.H29-220614-0041 220002077/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SILAB VIỆT NAM Dung dịch xịt rửa vết thương

Còn hiệu lực