STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
681 000.00.19.H29-220614-0040 220002076/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SILAB VIỆT NAM Dung dịch xịt rửa vết thương

Còn hiệu lực

682 000.00.19.H29-220614-0036 220002075/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SILAB VIỆT NAM Dung dịch xịt rửa vết thương sau xỏ khuyên cơ thể

Còn hiệu lực

683 000.00.19.H29-220614-0021 220002074/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SILAB VIỆT NAM Dung dịch xịt rửa vết thương sau xỏ khuyên cơ thể

Còn hiệu lực

684 000.00.19.H29-220614-0039 220001343/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HMT Xe đẩy thuốc

Còn hiệu lực

685 000.00.19.H29-220614-0037 220001342/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HMT Xe đẩy bệnh nhân nằm

Còn hiệu lực

686 000.00.19.H29-220614-0035 220001341/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HMT Giường y tế có nệm

Còn hiệu lực

687 000.00.19.H29-220614-0032 220001340/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HMT Bàn khám bệnh

Còn hiệu lực

688 000.00.17.H39-220617-0001 220000058/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 719

Còn hiệu lực

689 000.00.19.H29-220613-0008 220002073/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THÊ GIỚI NHA Chỉ khâu phẫu thuật không tự tiêu

Còn hiệu lực

690 000.00.19.H29-220606-0014 220001339/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bàn dụng cụ dùng trong ngành y

Còn hiệu lực