STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
681 000.00.19.H26-240611-0013 240001146/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG Giường bệnh nhân điện

Còn hiệu lực

682 000.00.19.H26-240611-0014 240001145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG Bàn khám

Còn hiệu lực

683 000.00.19.H26-240611-0025 240001144/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Vaginal Kit Mivarise

Còn hiệu lực

684 000.00.19.H26-240611-0012 240001143/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

685 000.00.19.H26-240611-0004 240001142/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

686 000.00.19.H26-240611-0017 240001407/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA- VIP Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

687 000.00.19.H26-240611-0011 240001141/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THÀNH VINH Miếng dán hồng ngoại giảm đau nhức

Còn hiệu lực

688 000.00.19.H26-240610-0031 240001140/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HUANG YU Ống ly tâm

Còn hiệu lực

689 000.00.19.H26-240611-0003 240001139/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG Y VIỆN NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

690 000.00.19.H26-240611-0009 240001138/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Nước súc miệng T.M.T Sensitive

Còn hiệu lực