STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
681 000.00.19.H29-230105-0011 230000049/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HUY PHÁT Bình chứa dịch và các thiết bị liên quan

Còn hiệu lực

682 000.00.19.H29-230105-0002 230000085/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Hoá chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích khí máu

Còn hiệu lực

683 000.00.19.H29-230104-0004 230000084/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Hoá chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích khí máu

Còn hiệu lực

684 000.00.19.H29-230106-0008 230000008/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT BÌNH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

685 000.00.19.H29-230104-0009 230000083/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC DƯ Dung dịch pha loãng dùng phân tích huyết học

Còn hiệu lực

686 000.00.19.H29-230104-0011 230000082/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC DƯ Hóa chất ly giải dùng cho máy huyết học

Còn hiệu lực

687 000.00.19.H29-230104-0010 230000081/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC DƯ Dung dịch nhuộm phân tích huyết học

Còn hiệu lực

688 000.00.19.H29-220727-0021 230000048/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ hóa chất bổ sung cho chai cấy máu

Còn hiệu lực

689 000.00.19.H29-220727-0022 230000047/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống đựng mẫu và nắp có thể xuyên qua

Còn hiệu lực

690 000.00.19.H29-220726-0043 230000080/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử chỉ thị Ferric Chloride

Còn hiệu lực