STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70071 18011665/HSCBA-HCM 190000038/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Băng lót hình ống

Còn hiệu lực

70072 18011666/HSCBA-HCM 190000039/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Gạc thấm hút dịch

Còn hiệu lực

70073 18011672/HSCBA-HCM 190000040/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI KHẢI NGUYÊN Giường bệnh

Còn hiệu lực

70074 18011673/HSCBA-HCM 190000041/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI KHẢI NGUYÊN Xe đẩy hộ lý

Còn hiệu lực

70075 18011674/HSCBA-HCM 190000042/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI KHẢI NGUYÊN Băng ca cấp cứu

Còn hiệu lực

70076 18011675/HSCBA-HCM 190000043/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI KHẢI NGUYÊN Ghế thăm nuôi

Còn hiệu lực

70077 19009154/HSCBMB-HCM 190000004/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT TẤN PHÁT

Còn hiệu lực

70078 19009155/HSCBMB-HCM 190000005/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ CÁNH CỬA VIỆT

Còn hiệu lực

70079 19011679/HSCBA-HCM 190000044/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN XUÂN TÂM Găng kiểm tra dùng trong y tế

Còn hiệu lực

70080 19011676/HSCBA-HCM 190000048/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Dung dịch vệ sinh mũi SESAX Trẻ em

Còn hiệu lực