STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70101 18000841/HSCBA-LA 190000001/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN NÓN CON SÂU

Còn hiệu lực

70102 18000842/HSCBA-LA 190000002/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN BAO CHÂN Y TẾ

Còn hiệu lực

70103 18000843/HSCBA-LA 190000003/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN ÁO CHOÀNG PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

70104 18000824/HSCBA-LA 190000004/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA BĂNG KEO CUỘN

Còn hiệu lực

70105 18000825/HSCBA-LA 190000005/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA BĂNG KEO CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

70106 18000735/HSCBSX-BD 190000001/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG AN Khẩu trang em bé ( Xanh, Hồng, Trắng )

Còn hiệu lực

70107 18011639/HSCBA-HCM 190000006/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Khẩu trang phẫu thuật tiệt trùng

Còn hiệu lực

70108 18011643/HSCBA-HCM 190000007/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN UNICO ALLIANCE COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy trợ thính EasyHear

Còn hiệu lực

70109 18003278/HSCBSX-HCM 190000002/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN NANOQUANT REAL-TIME HBV

Còn hiệu lực

70110 18011647/HSCBA-HCM 190000009/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Phim X - quang y tế ( Medical X-ray films )

Còn hiệu lực