STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70111 18012437/HSCBA-HN 190000085/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm bấm xương có thể tháo rời

Còn hiệu lực

70112 18012439/HSCBA-HN 190000086/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đục da

Còn hiệu lực

70113 18012453/HSCBA-HN 190000087/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp gặm mô

Còn hiệu lực

70114 18012458/HSCBA-HN 190000088/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống kìm bấm động mạch chủ

Còn hiệu lực

70115 18012469/HSCBA-HN 190000089/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống dụng cụ cắt trong khớp

Còn hiệu lực

70116 18012470/HSCBA-HN 190000090/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp gặm mô trong phẫu thuật tai mũi họng

Còn hiệu lực

70117 18012472/HSCBA-HN 190000091/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp bấm mô có trục hình ống

Còn hiệu lực

70118 19012504/HSCBA-HN 190000092/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE Medical display

Còn hiệu lực

70119 18012441/HSCBA-HN 190000095/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Buồng đếm dùng trong phân tích nước tiểu Fast-Read và phụ kiện

Còn hiệu lực

70120 19012482/HSCBA-HN 190000058/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG Bơm truyền dịch dùng 1 lần

Còn hiệu lực