STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70121 18012261/HSCBA-HN 180002440/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Máy xét nghiệm điện giải, điện cực và dung dịch

Còn hiệu lực

70122 18012255/HSCBA-HN 180002441/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Bộ thử kính

Còn hiệu lực

70123 18000310/HSCBMB-ĐN 180000003/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

Còn hiệu lực

70124 18000474/HSCBA-ĐN 180000056/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH PLATZ VIỆT NAM Giường y tế điều khiển điện 3 mô tơ

Còn hiệu lực

70125 18011538/HSCBA-HCM 180002470/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH Đèn soi thanh quản và phụ kiện

Còn hiệu lực

70126 18011540/HSCBA-HCM 180002471/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kéo phẫu thuật LEXER-BABY, cong, tù, kích thước 10cm

Còn hiệu lực

70127 18011544/HSCBA-HCM 180002472/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP KHÓA 3 NGÃ

Còn hiệu lực

70128 18011545/HSCBA-HCM 180002473/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP KIM LUỒN TĨNH MẠCH (PRIMAFLON)

Còn hiệu lực

70129 18011552/HSCBA-HCM 180002475/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Túi hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

70130 18011553/HSCBA-HCM 180002476/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH Dụng cụ phẩu thuật thăm khám sản, phụ khoa

Còn hiệu lực