STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70131 18011554/HSCBA-HCM 180002477/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Đèn mổ di động và phụ kiện

Còn hiệu lực

70132 18011555/HSCBA-HCM 180002478/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Dụng cụ phẫu thuật hở

Còn hiệu lực

70133 18011541/HSCBA-HCM 180002479/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP DÂY TRUYỀN MÁU

Còn hiệu lực

70134 18009145/HSCBMB-HCM 180000290/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VLANDCO

Còn hiệu lực

70135 18009144/HSCBMB-HCM 180000289/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG LÂM

Còn hiệu lực

70136 18001276/HSCBA-BD 180000080/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH KHÁNH GIA Xe scooter điện Rider (sử dụng cho người tàn tật)

Còn hiệu lực

70137 18001277/HSCBA-BD 180000081/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH KHÁNH GIA Xe lăn điện Inspire (sử dụng cho người tàn tật)

Còn hiệu lực

70138 18001278/HSCBA-BD 180000082/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH KHÁNH GIA Xe lăn điện Vital (sử dụng cho người tàn tật)

Còn hiệu lực

70139 18001279/HSCBA-BD 180000083/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH KHÁNH GIA Xe scooter điện Miracle (sử dụng cho người tàn tật)

Còn hiệu lực

70140 18001280/HSCBA-BD 180000084/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH KHÁNH GIA Xe scooter điện Omega (sử dụng cho người tàn tật)

Còn hiệu lực