STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70171 18011649/HSCBA-HCM 190000011/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Phim X - quang y tế

Còn hiệu lực

70172 18011651/HSCBA-HCM 190000013/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Dụng cụ y tế tái sử dụng nhiều lần sau khi tiệt trùng

Còn hiệu lực

70173 18011652/HSCBA-HCM 190000014/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Máy ghế nha khoa

Còn hiệu lực

70174 18011653/HSCBA-HCM 190000015/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Hóa chất rửa phim X quang ( Dung dịch tráng rửa phim X quang )

Còn hiệu lực

70175 18011654/HSCBA-HCM 190000016/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT Họ xe đẩy y tế

Còn hiệu lực

70176 18011657/HSCBA-HCM 190000019/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MẮT KÍNH TUYẾT HÀ Tròng kính quang học (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

70177 18009135/HSCBMB-HCM 190000001/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM VIỆT

Còn hiệu lực

70178 18000013/HSCBA-PT 190000001/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM cáng vận chuyển bệnh nhân, giường bệnh y tế, tủ đầu giường, xe đẩy y tế, ghế ngồi truyền dịch, xe lăn khung gấp

Còn hiệu lực

70179 19001632/HSCBSX-ĐN 190000001/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH PLATZ VIỆT NAM Giường y tế điều khiển điện 2 mô tơ

Còn hiệu lực

70180 18011881/HSCBMB-HN 190000002/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHÂN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM

Còn hiệu lực