STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70191 18011440/HSCBA-HCM 180002356/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bàn khám Tai mũi họng và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

70192 18011437/HSCBA-HCM 180002357/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bàn mổ đa năng, bàn mổ mắt và phụ kiện

Còn hiệu lực

70193 18011438/HSCBA-HCM 180002358/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Màn hình y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

70194 18011445/HSCBA-HCM 180002360/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HACO XLEAR RESCUE NASAL SPRAY 1.5oz

Còn hiệu lực

70195 18011446/HSCBA-HCM 180002361/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HACO XLEAR MAX SINUS SPRAY 1.5oz

Còn hiệu lực

70196 18012100/HSCBA-HN 180002315/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU MÁY XÉT NGHIỆM SINH HOÁ

Còn hiệu lực

70197 18012101/HSCBA-HN 180002316/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG

Còn hiệu lực

70198 18012053/HSCBA-HN 180002317/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

70199 18009051/HSCBMB-HCM 180000279/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC ANH

Còn hiệu lực

70200 18012133/HSCBA-HN 180002288/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Bàn ghế khám

Còn hiệu lực